Kerstoverdenking 2019

Kerstoverdenking 2019, zondag 15 december om 19.00 uur

Op zondagavond 15 december a.s. om 19.00 uur wordt op Natuurbegraafplaats Venlo - Maasbree voor de achtste maal de Kerstoverdenking georganiseerd. In de boskapel staat een podium en de omgeving wordt door lampen en fakkels verlicht.

Op deze avond zijn alle nabestaanden met hun kinderen, kleinkinderen, vrienden en familie uitgenodigd om samen, in deze bijzondere sfeer, de aanstaande kerstdagen te overdenken.

De kerstoverdenking staat onder leiding van uitvaartspreekster Nancy Roodbeen, van NancySpreekt en zal muzikaal opgeluisterd worden door Rik Hirdes en Jelle Wieringa.

Omdat de kerstoverdenking plaats vindt in de buitenlucht, adviseren wij u warme kleding en schoeisel te dragen. Denk ook aan een zaklamp het is immers donker. Mogen we u vragen op tijd aanwezig te zijn i.v.m. parkeren.

Live streaming (audio) Voor wie niet aanwezig kan zijn. klik hier luisterlink om het geluid van de kerstoverdenking beluisteren

Doorgaan is afhankelijk van het weer. Hier op onze website wordt 24 uur vooraf gemeld of het doorgaat.

locatie: p1, deel Venlo, Grote Blerickse Bergenweg 28

Mochten er vragen of opmerkingen zijn dan kunt u natuurlijk contact met ons opnemen. Mail: venlomaasbree@natuurbegraafplaats.nl Tel. 077-2086026

Kerstoverdenking 2019

15-12-2019 • Evenement

Kerstoverdenking 2019, zondag 15 december om 19.00 uur

Lees meer

© Copyright Natuurbegraafplaats Venlo-Maasbree

Ontwikkeld door Tectonex • Ontwerp door Studio Beng