Kerstoverdenking 2018, zondag 16 december 19.00 uur, lees meer......

kerstoverdenking zondag 16 december om 19.00 uur

Op zondagavond 16 december a.s. om 19.00 uur wordt op Natuurbegraafplaats Venlo - Maasbree voor de zevende maal de Kerstoverdenking georganiseerd. In de boskapel, staat een podium en de omgeving wordt door speciale lampen en fakkels verlicht.

Op deze avond zijn alle nabestaanden met hun kinderen, kleinkinderen, vrienden en familie uitgenodigd om samen, in deze bijzondere sfeer, de aanstaande kerstdagen te overdenken.

De kerstoverdenking staat onder leiding van Ritueelbegeleider Lucie Geurts-Saris en zal muzikaal opgeluisterd worden door a-capellagroep Quintella en door trompettiste Louise van de Brand-Hovens.

Mogen we u vragen op tijd aanwezig te zijn i.v.m. parkeren.

Omdat de kerstoverdenking plaats vindt in de buitenlucht, adviseren wij u warme kleding en schoeisel te dragen. Denk ook aan een zaklamp het is immers donker.

Live streaming (audio) Voor wie niet aanwezig kan zijn. Via een live stream kunt u live de kerstoverdenking volgen. Ga hiervoor naar: http://www.ejaudioverhuur.nl/stream/

Doorgaan is afhankelijk van het weer. Raadpleeg onze website, hier wordt 24 uur vooraf gemeld of het doorgaat.

Mochten er vragen of opmerkingen zijn dan kunt u natuurlijk contact met ons opnemen. Mail: venlomaasbree@natuurbegraafplaats.nl Tel. 077-2086026

Kerstoverdenking 2018, zondag 16 december 19.00 uur, lees meer......

16-12-2018 • Evenement

kerstoverdenking zondag 16 december om 19.00 uur

Lees meer

© Copyright Natuurbegraafplaats Venlo-Maasbree

Ontwikkeld door Tectonex • Ontwerp door Studio Beng